Sunday, October 17, 2010

BioTech at School

17 OKTOBER 2010 Program BioTech at School diadakan di SMK Abdul Rahim, Kudat dengan kerjasama MOSTI yg dikendalikan oleh para pensyarah UKM dan UPM dgn dibantu oleh pelajar pasca siswazah universiti berkenaan. Seramai 225 orang murid Sekolah Menengah Daerah Kudat telah menyertai program sehari ini. Semoga mereka akan dapat manfaat drpd program ini.

No comments:

Post a Comment