Tuesday, April 19, 2011

Penambahan Pautan Ke Halaman Blog Panitia

Adalah dimaklumkan bahawa pautan blog Panitia Mata Pelajaran Vokasional (MPV) dan Panitia Bahasa Melayu telah ditambahkan dalam blog semekar ini. Tahniah buat kedua-dua panitia ini kerana telah berjaya mereka blog masing-masing. Anda boleh pergi ke blog ini di dalam Unit Bidang pada sebelah kanan blog semekar ini.

No comments:

Post a Comment