Tuesday, April 19, 2011

Minggu Bahasa Melayu

Minggu Bahasa Melayu telah bermula pada 11 April 2011. Pelbagai aktiviti telah diadakan oleh Panitia Bahasa Melayu. Antaranya ialah mendeklamasi sajak, drama dan pelbagai lagi. Untuk pengetahuan lebih lanjut, sila pergi ke pautan Panitia Bahasa Melayu.

"Yang Kurik Itu Kendi,
Yang Merah Itu Saga,
Yang Cantik Itu Budi,
Yang Indah Itu Bahasa"

"Bahasa Jiwa Bangsa"

No comments:

Post a Comment